Gele en rode kaarten kosten geld

De kosten van gele en rode kaarten worden doorberekend aan de ontvangers van die kaarten (spelers, coaches,leiders of grensrechters).

Als een elftal door de KNVB beboet wordt (bijv. als het elftal schuldig bevonden wordt aan het veroorzaken van ongeregeldheden, aan het staken van een wedstrijd of vanwege niet opkomen), dan worden de kosten doorberekend aan het elftal.
De kosten worden verdeeld over alle van het betreffende team deel uitmakende spelers ongeacht of een speler zich tijdig voor de wedstrijd heeft afgemeld. Doorslaggevend is de bij de club bekende elftalindeling.

In uitzonderlijke gevallen en ter beoordeling van het bestuur van v.v. WODAN, kan hiervan worden afgeweken.

Opvolging

Zodra de club de boete in rekening gebracht krijgt, wordt de betrokken speler daarvan per e-mail in kennis gesteld, waarna de boete uiterlijk binnen veertien dagen per bank moet zijn voldaan op rekeningnummer NL 42 ABNA 0863 3676 07. Bij de betaling dient als omschrijving het KNVB-dossiernummer, het relatienummer en de volledige naam van de speler worden meegegeven.
Contante betalingen worden niet geaccepteerd.

Bezwaar

Is een gestrafte speler het niet eens met de hem gegeven gele of rode kaart dan staat het hem vrij nader overleg te plegen met de leider van zijn team over de vraag of met kans op succes bezwaar kan worden gemaakt. De kosten verbonden aan het voeren van een bezwaar- of beroepsprocedure komen voor rekening van de betrokken speler. De kosten dienen na opgave daarvan per omgaande door de speler te worden betaald.

Uitsluiting

Indien een boete door de betreffende speler niet wordt voldaan binnen de geldende termijn van ten hoogste veertien dagen, zal hij/zij worden uitgesloten van deelname aan (competitie)wedstrijden totdat de boete is voldaan.
Zolang de boete niet is voldaan, kan de speler ook niet lid worden van een andere club.

Hoogte van de boetes

De hoogte van de boetes wordt jaarlijks door de KNVB bepaald.

 • Senioren
  Rode kaart en gele kaart waar uitsluiting op volgt € 26,00 (per kaart)
  Gele kaart (zonder uitsluiting) € 15,50 (per kaart)
 • Junioren
  Rode kaart en gele kaart waar uitsluiting op volgt € 15,- (per kaart)
  Gele kaart (zonder uitsluiting) € 7,50 (per kaart)
  Het gaat hier om de spelers die behoren tot de A-categorie.

Tijdstraf

In de B-categorie worden nog wel gele kaarten gegeven, maar die worden meteen geïncasseerd d.m.v. een tijdstraf. Een tijdstraf duurt 10 minuten voor de senioren en 5 minuten voor de junioren. Daar zijn verder geen kosten aan verbonden.
Gele kaarten komen niet meer op het wedstrijdformulier te staan en zullen niet leiden tot een schorsing. Spelers die in een wedstrijd een tweede gele kaart krijgen, moeten met rood het veld definitief verlaten, zonder dat dit tuchtrechtelijke gevolgen heeft. Alleen na directe rode kaarten volgt de gebruikelijke tuchtrechtelijke procedure.

Mochten er nog vragen zijn, aarzel dan niet en neem contact op met je leider.