Na een turbulent half jaar waarin veel gebeurd is en er veel onzekerheid te bespeuren was, lijkt de storm te zijn veranderd is een voorjaarsbriesje. Na een aantal maanden met een minimale bezetting te hebben gedraaid binnen commissies en bestuursniveau heeft v.v. Wodan een jeugdbestuur weten te formeren en een adviesgroep in het leven geroepen. De adviesgroep zal in de nabije toekomst structuur en beleid neer gaan zetten in samenwerking met het bestuur. Het jeugdbestuur is afgelopen week voor het eerst bij elkaar gekomen en hebben globaal hun idee├źn op tafel gelegd. De taakverdeling binnen het jeugdbestuur zal deze week duidelijk worden.

Het jeugdbestuur bestaat uit de volgende personen:

Adnan Basri

Naveen Jagroep

Jeremy Maas

Andoni Urresti

Miguel

Mustafa Peltjo

Mochten er vragen/opmerkingen of ander soort zaken zijn, spreek ze aan. Daar zijn ze voor.

v.v. Wodan wenst alle vrijwilligers veel succes bij het uitvoeren van hun taken.

Met vriendelijke sportroet,

Bestuur v.v. Wodan