Waarom sponsoring van v.v. WODAN?
Ongetwijfeld zult u zich afvragen: wat kan v.v. WODAN voor mijn bedrijf betekenen? Het antwoord luidt: VEEL!

 

Kiezen voor sponsoring betekent:

– Uitbreiding van uw naamsbekendheid

– Creëren van een positief imago naar bewoners en regio

– Sympathie en goodwill

– Verbondenheid met de club, zijn leden en zijn omgeving

Voor de uitvoering van alle zaken rondom sponsoring is in eerste instantie de sponsorcommissie  verantwoordelijk. Zij tracht door mondelinge en schriftelijke benadering van het bedrijfsleven en andere instanties belangstelling te wekken voor een vorm van sponsoring aan onze vereniging.

 

Echter, we willen ook iets terugdoen voor onze sponsors. Daarom worden door de sponsorcommissie de mogelijkheden geboden om uw business- to- business- netwerk verder uit te breiden. De sponsorcommissie faciliteert hierin, onder meer door:

• Het organiseren van netwerkbijeenkomsten (vier tot zes per jaar);
• Het bieden van de mogelijkheid voor het organiseren van een bedrijfspresentatie voor de overige sponsors (een en ander naar eigen wensen ingevuld, ondersteund door de sponsorcommissie);
• Het bieden van mogelijkheden van campagnes richting de sponsors (naar eigen invulling); hiertoe kunt u o.m. de beschikking krijgen over alle NAW-gegevens van alle sponsorleden van v.v. WODAN. Denk hierbij aan unieke ledenacties, ledenkortingen en andere promoties ten behoeve van leden van v.v. WODAN;
• Het aanbieden van een netwerk op internet waar u allerlei informatie kunt vastleggen over uw onderneming, maar waar u ook informatie van de overige sponsors kunt inzien. Tevens kunt u via dit netwerk op eenvoudige wijze berichten naar alle sponsors versturen;
• Het bieden van mogelijkheden van promotiecampagnes richting de leden van v.v.WODAN (en ouders van de leden);
• Het organiseren van een jaarlijks Sponsorfeestavond waarop u uw collega sponsors in een informele en gezellige sfeer kunt ontmoeten.

De sponsorgelden komen terecht in de clubkas van de vereniging en worden als zodanig ook door het hoofdbestuur beheerd. Primair uitgangspunt is dat de gelden concreet en doelgericht worden ingezet  voor het realiseren van onze ambities. Hierbij kunt u onder ander denken aan:

• Faciliteren van goed trainingsmateriaal;
• Ondersteunen / faciliteren van instructieavonden / trainerscursussen;
• Ondersteunen van activiteiten, voortkomend uit het technisch jeugdplan;
• Faciliteren in goede faciliteiten voor onze selecties (bijv. extra trainingsmomenten e.d.)

We hopen dat hetgeen hierboven is beschreven u duidelijk inzicht geeft in de wijze waarop v.v.WODAN haar ambities probeert te realiseren en welke mogelijkheden  er voor uw onderneming voor en bij WODAN worden geboden.

De sponsorcommissie is actief op Facebook:

www.facebook.com/wodansponsoring  Like onze pagina!

Als u via de Facebook pagina uw emailadres achterlaat wordt u op de hoogte gehouden van de laatste evenementen.