De sponsorcommissie is nog op zoek naar vrijwilligers. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Hans Harberts  of Harrie van der Ven.

Momenteel bestaat de sponsorcommissie uit

Hans Harberts (voorzitter), Mark Admiraal en Hans Wagenaars

Om enerzijds de belangen van v.v WODAN zo goed mogelijk te behartigen maar anderzijds ook de belangen van de sponsors, is er binnen de organisatie van v.v.WODAN een sponsorcommissie aangesteld.

Deze sponsorcommissie acteert vanuit de volgende missie:
Bijdrage leveren aan de ambities en het succes van voetbalvereniging v.v.WODAN door sponsors zodanig te binden, dat het sponsor zijn van v.v.WODAN ook een bijdrage kan leveren aan het (zakelijk) succes van de sponsor zelf.

Sinds dit seizoen zijn een aantal nieuwe sponsorpakketten samengesteld.
Echter, we willen ook iets terugdoen voor onze sponsors. Daarom worden door de sponsorcommissie de mogelijkheden geboden om uw business- to- business netwerk verder uit te breiden. De sponsorcommissie faciliteert hierin, ondermeer door:
• Het organiseren van netwerkbijeenkomsten (vier tot zes per jaar);
• Het bieden van de mogelijkheid voor het organiseren van een bedrijfspresentatie voor de overige sponsors (een en ander naar eigen wensen ingevuld, ondersteund door de sponsorcommissie);
• Het bieden van mogelijkheden van campagnes richting de sponsors (naar eigen invulling); hiertoe kunt u o.a. de beschikking krijgen over alle NAW- gegevens van alle sponsorleden van v.v. WODAN, denk hierbij aan unieke ledenacties, ledenkortingen of andere promoties ten behoeve van leden van v.v. WODAN;
• Het aanbieden van een netwerk op internet waar u allerlei informatie kunt vastleggen over uw onderneming maar waar u ook informatie van de overige sponsors kunt inzien. Tevens kunt u via dit netwerk op eenvoudige wijze berichten naar alle sponsors versturen;
• Het bieden van mogelijkheden van promotiecampagnes richting de leden van v.v.WODAN (en ouders van de leden), bv. via een gerichte Facebook actie;
• Het organiseren van een jaarlijks Sponsorfeestavond alwaar u uw collega sponsors in een informele gezellige sfeer kunt ontmoeten.

U ziet, omdat u wilt bijdragen aan het succes van onze voetbalvereniging bieden we u ook een aantal mogelijkheden die een bijdrage kunnen leveren aan het succes van u en uw onderneming!