In een brief die gericht is aan alle leden maar die werd verstuurd aan een aantal (ex-)functionarissen en vrijwilligers, heeft Roald Harks maandagochtend zijn aftreden als voorzitter van v.v. WODAN bekendgemaakt.
“Alle perikelen van de afgelopen periode hebben niet bijgedragen aan een rustgevend gevoel en ik ben niet bereid om mijn gezondheid verder op het spel te zetten”, geeft Roald als toelichting en voornaamste reden van zijn besluit.

Roald werd tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 15 november jl. met ruime meerderheid gekozen als opvolger van Harrie van de Ven, die de voorzittershamer na een periode van vier jaar aan hem overdroeg. In de dagen en weken na de ALV kreeg de nieuwe preses echter te maken met een leegloop.
Zo trad een belangrijk deel van het hoofdbestuur af, werd het jeugdbestuur meer dan gehalveerd, trad de commissie High Five Team in haar geheel af en legde ook de sponsorcommissie haar taken tot nader order neer.
Door die perikelen en ondanks vele gesprekken die hij tijdens zijn korte periode als voorzitter voerde, kreeg Roald te weinig steun om WODAN weer naar behoren te laten functioneren. “Ik heb ervaren dat heel veel mensen de club een warm hart toedragen, maar om alle neuzen weer dezelfde kant op te laten wijzen is ieders steun en inzet nodig”, laat Roald in zijn brief weten.
Zijn terugtreden als voorzitter betekent overigens niet dat Roald Harks voor WODAN verloren is. “Het is niet gemakkelijk om deze beslissing te moeten nemen, maar ik zal me altijd voor de club blijven inzetten.┬áDat ga ik echter wel doen op een manier waaraan ook ikzelf plezier beleef. ‘Rust in mijn lijf’ en ‘een goed gevoel’ zullen daar beslissende factoren in zijn”, legt hij uit.
De club beraadt zich de komende dagen op te nemen vervolgstappen. Een voorname rol daarbij lijkt weggelegd voor Irfan Gadzo, die enige tijd geleden al namens de gemeente Eindhoven als adviseur bij de club werd aangesteld.