Geheel onverwacht heeft Jan de Koning afgelopen zaterdag aangegeven per direct te stoppen als bestuurslid en al zijn taken bij v.v. WODAN neer te leggen.
Jan de Koning kwam tot dat besluit tijdens zijn een vakantie op Kreta waarvan hij pas vorige week terugkeerde. Na een gesprek met clubvoorzitter Harrie van de Ven en de namens de gemeente aangestelde verenigingsondersteuner Irfan Gadzo deelde hij zijn besluit zaterdag via een mail aan diverse leden en vrijwilligers binnen de club mede.

‘Verschil in zienswijze’

In die mail noemt Jan de Koning ‘een verschil in zienswijze in het te voeren beleid’ als reden voor zijn onmiddellijke vertrek. Een nadere toelichting wilde hij daar niet op geven. Wel zegt hij dat ‘begrip en wederzijds respect voor elkaar behouden zijn gebleven.’

Dat laatste wordt bevestigd door voorzitter Harrie van de Ven, die de beslissing van zijn vice-voorzitter zegt te betreuren. “Ik blijf Jan respecteren en ben hem dankbaar voor al het werk dat hij de afgelopen 25 jaar voor de club gedaan heeft. Kennelijk is de rek er uit en kan hij de energie niet meer opbrengen om er voor te gaan. Dat is jammer, maar de werkelijkheid is niet anders.”

Groot gat

Het plotselinge vertrek van Jan de Koning slaat een groot gat in de bestuurlijke organisatie van v.v. WODAN. Jan de Koning was ondermeer vice-voorzitter en verenigingsmanager, hij was coördinator senioren en tot voor kort secretaris a.i. Daarnaast was hij betrokken bij de commissie website en communicatie, bij de ledenadministratie en contributie-inning én hij draaide de zondagsdienst.