Belangrijke aankondiging:

A.s. donderdag, 14 november is er een informatieavond bij v.v. WODAN. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en gaat over het besluit dat in het college is genomen m.b.t. de toekomst van WODAN.

Graag gaan wij met alle leden en/of hun ouders en vrijwilligers hierover in gesprek. Vertegenwoordigers vanuit de gemeente en de adviescommissie zullen hierbij aanwezig zijn om de vragen mee te beantwoorden.

Wij hopen dat jullie van deze mogelijkheid gebruik zullen maken en er snel voor iedereen duidelijkheid komt.

Het Bestuur van v.v. WODAN