Veel betrokkenheid. Samad stopt. Kantine binnenkort weer open. Zomaar wat punten uit de Bijzondere ALV van 3 oktober.

Op een druk bezochte en soms rumoerige ledenvergadering gaf Samad Bouali een presentatie over de organisatorische en financiƫle situatie bij v.v. WODAN. Ook ging hij in op de discussie rondom zijn persoon en de impact die dit op hem heeft gehad.

Tevens gaf hij aan dat hij heeft besloten om te stoppen als bestuurslid. Hij maakt plaats voor een nieuw bestuur en roept de leden op zich hiervoor aan te melden. Wel zal hij nog een nieuwe ALV uitroepen voor begin november en blijft hij beschikbaar voor vragen en overdracht.

Vanuit de ledenadministratie (Timo van den Berg) kwam het bericht dat de achterstand bijna is ingelopen en de ledenadministratie weer zo goed als op orde is.

Peter Verhappen (penningmeester a.i.) vertelde dat NIKKI druk bezig is met het innen van achterstallige contributies. Hij roept de leden op om netjes de contributie te betalen. Dit is belangrijk voor de club.

De kantine kan weer gewoon open, op voorwaarde dat er geen alcohol wordt geschonken. Eventueel kan er via een spoedprocedure een vergunning bij de gemeente worden aangevraagd.

Het jeugdbestuur gaat proberen om de kantine zo snel mogelijk weer open te hebben op zaterdag. In overleg wordt gekeken of de zondag ook mogelijk is.

Het was een drukke bijeenkomst waarbij de leden met veel vragen zaten maar ook veel betrokkenheid toonden. De volgende stap is het aantrekken van nieuwe bestuursleden. Het zou mooi zijn als we op de ALV in november als leden een nieuw bestuur kunnen kiezen.