Beste leden van v.v. WODAN,

Om onze vereniging (financieel) gezond te houden verzoeken wij iedereen om zich aan de verplichting tot het betalen van contributie te houden.

Zoals wij al eerder hebben aangekondigd krijgen wij van de gemeente de tijd en de ondersteuning om onze club weer gezond te maken. Door gewoon netjes je contributie te betalen help je de club hier natuurlijk ook bij.

Met NIKKI, als onze partner op het gebied van de inning van contributie, hebben wij als bestuur afspraken gemaakt die tot een positief resultaat moeten leiden. Eén van die afspraken is dat het niet wordt getolereerd dat er geen betaling van de contributie plaatsvindt.

Samen met NIKKI zullen wij één dezer dagen gaan bekijken welke leden nog geen enkele betaling hebben verricht. Binnen afzienbare tijd zullen deze leden geblokkeerd worden. Hierdoor bestaat het risico dat teams niet kunnen worden ingepland en worden teruggetrokken uit de competitie.

Om dit te voorkomen is het van belang dat ieder lid zijn of haar verplichting met betrekking tot de betaling van de contributie voldoet. Door de samenwerking met NIKKI is het mogelijk de contributie in één keer te voldoen of in maandelijkse termijnen.

Daarnaast gaan wij ook monitoren welke leden een achterstand hebben in hun betalingstermijnen, om eventueel ook blokkades op te leggen.

Wij hopen, uiteraard, dat deze maatregelen niet nodig hoeven zijn en dat wij gezamenlijk ervoor kunnen zorgen dat onze vereniging (financieel) gezond, gezellig en sportief wordt en blijft.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van v.v. WODAN