Samenwerking NIKKI

Zoals eerder aangegeven heeft het bestuur van v.v. WODAN besloten om te professionaliseren en met de inning van de contributie een samenwerking aan te gaan met NIKKI. Dit betekent dat de samenwerking tussen v.v. WODAN en ClubCollect is beëindigd.

NIKKI start per juli 2019 met de inning van de contributie seizoen ’19 – ‘20 voor onze vereniging

Concreet betekent de samenwerking met NIKKI dat zij uw contributie via het NIKKI-systeem verwerken.

U ontvangt in juli 2019 de eerste e-mail met daarin de iDEAL-betaallink voor de betaling van de contributie van seizoen ’19 – ‘20 die verdeeld wordt over 8 maanden. Alle e-mails bevatten een iDEAL-betaallink om uw betaling te vergemakkelijken. Bij deze maandelijkse betalingen ontvangt u steeds een e-mail als herinnering, hierin is een iDEAL-betaallink openomen. Bij de inning van contributie per maand worden administratiekosten in rekening gebracht.

Wanneer u de contributie voor seizoen ’19 – ‘20 in één keer wenst te voldoen, zonder administratiekosten, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar vvwodan@nikki.nl. Stuur in deze e-mail altijd uw juiste gegevens (naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) mee en laat in uw e-mail altijd duidelijk weten van welke vereniging u lid bent, omdat NIKKI van meerdere sportclubs de contributie int.

Administratiekosten termijnbetalingen

Met het bestuur is een vast bedrag afgesproken m.b.t. de administratiekosten in het geval van termijnbetalingen. Deze administratiekosten bedragen 10% van uw contributie, met een maximum van € 19,- per jaar, deze worden opgeteld bij de contributie wanneer u gespreid betaalt.

Mocht u ondanks deze uitleg nog vragen hebben, verwijzen wij u door naar de website van NIKKI; www.nikki.nl.

Let op!

Met het bestuur zijn een aantal vast afspraken gemaakt die NIKKI en het bestuur zullen volgen gedurende het seizoen:

  1. Indien wenselijk kunt u, op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI, informeer hier naar per e-mail.
  2. De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI, al uw vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kunt u per mail aan hen voorleggen.
  3. De vereniging kan gedurende het seizoen geen contante betalingen aannemen, de vereniging zal u doorverwijzen naar NIKKI.
  4. NIKKI heeft toestemming van de vereniging om bij uitblijven van betalingen een spelersblokkade en financiële blokkade op te leggen, natuurlijk gaan wij als bestuur en NIKKI als onze partner ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.

NIKKI gaat samen met ons en u voor goud, dus laten we dan ook één van de belangrijkste pijlers van onze club met elkaar bewaken; De contributie is een belangrijk onderdeel voor het bestaan van de club.

Bedankt voor uw medewerking en heel veel succes en plezier dit seizoen!

Nieuwsbrief voor leden seizoen ’19 – ’20