Het huidige seizoen loopt op z’n einde. Daar we een roerig jaar achter de rug hebben met verschillende wisselingen op bestuurlijk niveau in de vorm van een overgangscommissie opgevolgd door een adviesorgaan, hebben wij als vereniging niet met harde hand de contributie-inningen kunnen bijhouden. Nu we in het adviesorgaan een nieuwe (voorlopige) penningmeester hebben sinds twee maanden, genaamd Peter Verhappen, zijn we op diverse manieren de achterstand aan het inlopen.

Ook nu gaat het nog zeer moeizaam om de overgebleven leden ertoe te bewegen alsnog de contributie te voldoen. We zijn daarom tot het volgende besluit gekomen om deze leden niet “te vergeten” te laten betalen en scheve gezichten te krijgen bij onze trouwe betalers. Wij als vereniging gaan deze achterstanden trachten te incasseren middels een incassobureau.
Heb je je contributie nog niet voldaan, dan staat er vanaf nu een blokkade achter je naam. Dit betekend simpelweg dat je niet meer mag deelnemen aan trainingen en uitgesloten bent van het spelen van competitie-wedstrijden. Aan het einde van het seizoen kom je voor het feit te staan dat je bij een eventueel vertrek NIET kunt overschrijven.

Inschrijven bij onze vereniging gaat via een digitaal inschrijfformulier.
Uitschrijven kan alleen middels een mail naar ledenadministratie@vvwodan.nl en dus NIET mondeling via een trainer, coördinator of hoofdleider.

Met vriendelijke sportgroet,

Hoofdbestuur
v.v. Wodan