Gisteravond, 2 december, is tijdens de informatieavond voor onze leden de situatie van v.v. WODAN en de gebeurtenissen van de afgelopen weken besproken.

Vanavond, 3 december, zal voorzitter Ben Albinus namens de leden inspreken bij de gemeenteraad. Samen met de gisteravond aanwezige leden is hiervoor een tekst opgesteld. Met dank daarvoor.

Tijdens deze bijeenkomst is in overleg met de leden de datum van de Buitengewone Algemene ledenvergadering vastgesteld, waarin wij als club kunnen kiezen voor een zachte landing of een harde.

Wanneer: dinsdag 17 december 2019
Aanvang: 20.00 uur

AGENDA
1. Opening en mededelingen
2. Keuze zachte of harde landing
3. Rondvraag
4. Sluiting

Nadere details volgen.

Bestuur v.v. WODAN