Hierbij nodigen wij alle leden van Wodan uit om deel te nemen aan de

ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN V.V. WODAN

11 juni 2020, om 20.00 uur.

De algemene ledenvergadering zal vanwege de Coronamaatregelen langs elektronische weg te volgen zijn (zie Agenda en Toelichting).
Er vindt dus geen fysieke bijeenkomst plaats.

Daarnaast ontvangt ieder lid op het bij de ledenadministratie bekende e-mailadres een uitnodiging. Mocht je geen mail ontvangen hebben, kijk even bij de spam.

Agenda + Toelichting
Concept Notulen ALV 7 november 2019
Concept Notulen Bijzondere ALV 17 december 2019
Concept Statutenwijziging v.v. Wodan (partieel)

Met sportieve groet,
Bestuur v.v. WODAN