Hierbij nodigen wij alle leden van Wodan uit om deel te nemen aan de

ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN V.V. WODAN

30 juni 2020, om 20.00 uur.

Een nieuwe ALV kort na de vorige. Aan de ALV van 11 juni hebben namelijk onvoldoende leden deelgenomen of vooraf per e-mail gestemd om een deel van de agendapunten te kunnen behandelen. Om deze agendapunten toch te kunnen behandelen is een nieuwe ALV nodig.

De algemene ledenvergadering zal vanwege de Coronamaatregelen langs elektronische weg te volgen zijn (zie Agenda en Toelichting). Er vindt dus geen fysieke bijeenkomst plaats.

Daarnaast ontvangt ieder lid op het bij de ledenadministratie bekende e-mailadres een uitnodiging. Mocht je geen mail ontvangen hebben, kijk even bij de spam.

Agenda + Toelichting ALV 30 juni 2020
Concept Notulen ALV 11 juni 2020
Concept Statutenwijziging v.v. Wodan (partieel)

Met sportieve groet,
Bestuur v.v. WODAN