Beste leden,

Het voetbalseizoen is aan zijn einde gekomen voor bijna alle teams. Een aantal van onze teams speelt nog voor promotie en een aantal voor lijfsbehoud. Na 16 juni is het niet meer mogelijk om te trainen. Dit betekend dat we als organisatie ook de spullen welke jullie bij de start van de competitie hebben ontvangen, weer in gaan nemen. Vanaf maandag 17 juni willen we dit gaan starten. Op de dagen dat je afgelopen seizoen training hebt gehad, is er een inlevermoment. Dit alles zal gecoördineerd worden door een bestuurslid, de coördinator van de categorie en een klusgroepmedewerker in de vorm van Maarten van der Meijden of Jan van Hedel.

Voor de elftallen welke geen sponsorkleding van de club dragen, betekend dit dat zij hun kliko met ballen, hesjes, dopjes, waterzak en bidonrek in moeten leveren.

Voor de elftallen welke sponsorkleding in bruikleen hebben gekregen van de vereniging betekend dit dat alle spelers individueel hun kleding in moeten leveren. Ontbrekende kleding wordt verhaald op de persoon in kwestie. Lever je je kleding niet in, betekend het dat je een financiële blokkade krijgt en een eventuele overstap naar een andere vereniging in gevaar brengt. Dus zorg ervoor dat je op de desbetreffende dagen je complete spullen inlevert.

Voor de inname van de materialen wil ik eenieder erop wijzen de site in de gaten te houden. De inlevermomenten worden aankomende week gepubliceerd.

Voor degene die nog boetes open hebben staan bij de vereniging, dit gaat om gele en rode kaarten, maar ook teamboetes, moeten voor 15 juni deze hebben voldaan. Ook hier hangt een financiële blokkade aan vast als dit niet voldaan is.

Als laatste willen we iedereen hartelijk danken voor het afgelopen jaar. Succes voor het komende seizoen waar je ook gaat voetballen en een fijne vakantie toegewenst.

Namens het bestuur van v.v. Wodan