Tijdens de infoavond heeft een afvaardiging vanuit de gemeente uitleg gegeven over het besluit dat in het college genomen is met betrekking tot v.v. WODAN.

De bijbehorende documenten, waaronder het adviesrapport zijn via onderstaande link in te zien.

Adviesrapport met bijlagen

Mochten hierover vragen zijn, dan horen wij dit graag. Wij zullen deze vragen bundelen en hierover uitleg vragen aan de gemeente.

Bestuur v.v. WODAN