Beste vrijwilligers,

Zoals te doen gebruikelijk is, vindt op vrijdag 7 juni as. vanaf 20.30 uur in ons clubhuis de jaarlijkse vrijwilligersavond plaats.
Deze avond is bedoeld om nader  met elkaar kennis te maken en ideeën uit te wisselen. De club is volop in beweging, steeds meer leden en ouders geven te kennen mee te willen helpen de club weer te laten groeien.

Op deze avond ontvangen de vrijwilligers en hun partners van de club en de supportersvereniging diverse consumptiemunten, voor een hapje wordt uiteraard gezorgd.

Wij hopen jullie in groten getale te treffen om er een gezellige avond van te maken waar iedereen met genoegen op zal terugkijken.

Met sportieve groet,

Namens het bestuur van v.v. WODAN