PROFICIAT

17 november 2014

In het kader van de actie ‘Meer oog voor (de jeugd van) onze v.v. WODAN’ een heuglijk nieuwsfeit. Op deze nogal miezerige zaterdag van 15 november mocht onze club namelijk zijn eerste kampioensteam van seizoen 2014-2015 begroeten. Dat is Onze Onder 12 (O12), in de competitie bekend als D2. Het team van trainer Richard Heijdenrijk en zijn assistent Rudy won zaterdag de confrontatie met directe concurrent VOAB met 3-0 en is dankzij die overwinning na acht van de tien te spelen wedstrijden niet meer te achterhalen. De vlag in top dus voor Onze O12. DE doelpunten in het kampioensduel tegen de opponent uit Tilburg kwamen van achtereenvolgens Kevin, Selom en Batu. namens de gehele club PROFICIAT. ...

Lees verder

Algemene Ledenvergadering 20 november

5 september 2014

Onze Algemene Ledenvergadering van dit seizoen staat gepland op donderdag 20 november, aanvang: 20.00 uur. Natuurlijk in ons eigen Clubhuis.   Zoals gebruikelijk komen op deze vergadering o.a. aan de orde: - De Jaarstukken van de diverse commissies (o.a. Financiën) - Bestuurswisselingen (dit seizoen o.a. wisseling van voorzitter) - Organisatie-vraagstukken - En alle zaken die jullie als leden willen inbrengen (wel tijdig aankondigen via één van de bestuursleden)   AGENDA  1. Opening en mededelingen 2. Vaststelling van de notulen van de algemene ledenvergadering van 5 november 2013   3. Jaarverslagen van de diverse commissies   4. Financieel jaarverslag 2013-2014   5.Verkiezing ledenbestuur. Iedereen is aftredend volgens rooster, doch allen stellen zich herkiesbaar zij het dat de penningmeester uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven dat zijn verkiezing voor maximaal een jaar geldt. 6. Verslag kascommissie   7. Verkiezing leden kascommissie. De te kiezen leden zullen in principe zitting nemen voor drie jaren. De commissie bestaat uit drie leden.   8. Goedkeuring jaarrekening en bijbehorende toelichting   9. Vaststelling contributie seizoen 2014-2015  ... ...

Lees verder

MINI’S….

20 augustus 2014

MINI’S bij v.v.WODAN                   SEIZOEN 2014 – 2015 Onder de Mini’s wordt verstaan kinderen die in 2008, 2009 en in de eerste 3 maanden van 2010 zijn geboren. Onze Mini’s trainen tijdens het voetbalseizoen op zaterdagochtend tussen 08.45 uur en 10.00 uur.  Onder leiding en toezicht van de hoofdtrainer en de trainers krijgen de Mini’s een training waarbij zoveel mogelijk de KNVB oefenstoffen worden behandeld. Door middel van een circuittraining streven wij ernaar dat alle kinderen zoveel mogelijk dezelfde oefenstof krijgen. Onder trainen wordt verstaan het educatief bezig zijn met de bal en daardoor spelenderwijs balvaardigheid verkrijgen. Getalenteerde spelertjes krijgen ‘s woensdags tussen 18.00 uur en 19.00 uur extra techniek training.  Ouders die training willen geven worden ondersteund door ervaren trainers. Mocht je nadere informatie willen hebben neem dan contact op met onze hoofdleidster Mini’s: Wilma Wassink, 06-43246449. ...

Lees verder