13 October 2015

Algemene ledenvergadering

10 oktober 2015

 Algemene ledenvergadering d.d. 12 november 2015 in het clubhuis aanvang 20.00 uur.

 AGENDA

 Opening en mededelingen, ingekomen stukken

 1. Vaststelling van de notulen van de algemene ledenvergadering van 20 november ’14
 2. Jaarverslagen:
  • secretaris
  • commissie senioren
  • commissie jeugd
  • sponsorcommissie
 3. Financieel verslag afgelopen boekjaar 2014-2015
 4. Verslag van de kascommissie
 5. Vaststelling/Goedkeuring jaarrekening 2014-2015
 6. Vaststelling/Goedkeuring begroting 2015-2016
 7. Verkiezing leden kascommissie
 8. Aftreden/Benoeming van bestuursleden en commissieleden
 9. Vaststelling contributie 2015-2016
 10. Jubilea
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

 De notulen van ...

Lees verder

WODAN 1 blijft ongeslagen

28 september 2015

Het eerste team van v.v. WODAN heeft in en tegen Esch tegen de plaatselijke boys een nuttige overwinning geboekt in de 4e klasse G. Het werd uiteindelijk door een doelpunt van Mitch Bastiaans 0-1. WODAN blijft door deze overwinning vooralsnog ongeslagen en stijgt hierdoor naar de 4e plek met 8 ...

Lees verder

Clubaanbieding Area of Sports

25 september 2015

Beste trainers, leiders en spelers, 

 

Een nieuwe sponsor, nieuwe ontwikkelingen. 

Door de samenwerkingen met Area of Sports presenteren we vandaag de WODAN clubkledinglijn, zie http://www.areaofsports.nl/clubkleding/vv-wodan/.

Kwalitatief hoogwaardige textiel voor een betaalbare prijs welke klantspecifiek gepersonaliseerd kan worden.

 

En bij een introductie hoort een mooie introductie actie: 

Intro-korting van € 4,- per opdruk – online ...

Lees verder

Verslag Informatiebijeenkomst d.d. 14 september 2015

23 september 2015

Zoals aangekondigd heeft op 14 september jl. in ons clubhuis een informatiebijeenkomst plaatsgevonden. De opkomst was teleurstellend. Er waren maar 25 leden aanwezig. De reden voor de bijeenkomst was om de leden nader te informeren over wat er het afgelopen half jaar allemaal is gebeurd om de club weer gezond te ...

Lees verder